อัพเดทล่าสุด

ภูมิภาค 3.0 (Phumiphak 3.0)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

ภูมิภาค 3.0 เป็นรายการโทรทัศน์ที่คนจากท้องถิ่นร่วมเป็นเจ้าของ ผ่านการร่วมคิดและร่วมสร้างสรรค์ รายการภูมิภาค 3.0 เป็นพื้นที่สื่อสาร เรื่องเล่า ข่าวสาร สถานการณ์จากเครือข่ายพลเมืองและผู้ผลิตสื่อระดับภูมิภาคจากเหนือ อีสาน และภาคใต้ 3 พื้นที่ 3 รายการ กับช่วงรายการ The North องศาเหนือ อยู่ดีมีแฮง และแลต๊ะแลใต้ ส่งตรงจากท้องถิ่น สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมยุคใหม่ สู่ชั่วโมงแห่งสีสันจากภูมิภาค ภูมิภาค 3.0 ออกอากาศทางช่อง Thaipbs ภูมิภาค 3.0 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 14.00 น.

ดูรายการย้อนหลัง