อัพเดทล่าสุด

ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 : ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 : ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต ความเคลื่อนไหวของการฟื้นฟูศาสนาพุทธให้กลับมารุ่งเรืองในดินแดนต้นกำเนิดอีกครั้ง ด้วยแรงสนับสนุนและแรงศรัทธาจากชุมชนชาวพุทธทั่วโลก ทั้งการกลับมาของวัฒนธรรมการสอนพุทธแบบนาลันทา ของมหาวิทยาลัยพุทธโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในโลก การเดินตามรอย ดร.อัมเบดการ์ ของชุมชนชาวพุทธใหม่ (Neo-Buddhist) ในอินเดีย ชุมชนพระทิเบตในอินเดีย และวัฒนธรรมการโต้วาทีปริศนาธรรม รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของมหาโพธิสมาคมในเวทีโลก และการปรับตัวของศาสนาพุทธในประเด็นทางสังคมต่าง ๆ ที่โลกกำลังให้ความสนใจ เพื่อให้ศาสนาพุทธก้าวเดินต่อไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของสังคมในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างกลมกลืน
ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 : ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 - 22.00 น. 
ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 : ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต ออกอากาศทางช่อง ThaiPBS