อัพเดทล่าสุด

คัดข่าวค่ำ (Khat Khao Kham)

หมวดรายการ :

ข่าว / News

พิธีกร นักแสดง :

ชัยรัตน์ ถมยา, ธันย์ชนก จงยศยิ่ง

เนื้อเรื่องย่อ :

คัดข่าวค่ำ ออกอากาศเวลา 20.00น. - 22.00น.
คัดข่าวค่ำ ออกอากาศทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
คัดข่าวค่ำ ออกอากาศทางช่อง Now26

ดูรายการย้อนหลัง