อัพเดทล่าสุด

ที่นี่แปซิฟิก (Thi Ni Paesifik)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

ที่นี่แปซิฟิก (Thi Ni Paesifik) เป็นรายการสารคดี การเดินทาง โดยเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นไปถึงประเทศนิวซีแลนด์
ที่นี่แปซิฟิก (Thi Ni Paesifik) ออกอากาสทางช่อง 9
ที่นี่แปซิฟิก (Thi Ni Paesifik) ออกอากาสทุกวันอาทินย์ เวลา 10.00 - 11.00 น.