อัพเดทล่าสุด

ส่องโลก (Song Lok)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

พิธีกร นักแสดง :

บรรยายเรื่องโดย คุณปิยะ ชำนาญกิจ

เนื้อเรื่องย่อ :

ส่องโลก (Song Lok) สารคดีมีชีวิต สาระดีๆ ของคนชอบเที่ยว เอาใจนักเดินทาง รายการสารคดีมีชีวิตที่นำเสนอเรื่องราวของสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน โดยมีจุดหมายคือเน้นการเดินทางด้วยรถยนต์ไปตามทางหลวงสายเอเชียและถนนสายแยกย่อยทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ส่องโลก (Song Lok) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-10.00 น. ส่องโลก (Song Lok) ออกอากาศทางช่อง 3Family

ดูรายการย้อนหลัง