อัพเดทล่าสุด

สามเณรธรรมาสน์ทอง (Sammanen Thammat Thong)

หมวดรายการ :

รายการธรรมะ / Dhamma

เนื้อเรื่องย่อ :

สามเณรธรรมาสน์ทอง การอบรมให้ความรู้กับสามเณรเกี่ยวกับการเทศนาธรรมที่ถูกต้องตามแบบดั้งเดิมโดยยึดหลักของพระไตรปิฎกเป็นส่วนสำคัญของโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม สามเณรธรรมาสน์ทอง ออกอากาศระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2559 สามเณรธรรมาสน์ทอง ออกอากาศทางช่อง 9 เวลา 20.30 - 20.50 น.