อัพเดทล่าสุด

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3 ตอน ยุทธนาวี

หมวดรายการ :

ภาพยนตร์ไทย / Thai Movies

พิธีกร นักแสดง :

พันโท วันชนะ สวัสดี, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, นพชัย ชัยนาม, อินทิรา เจริญปุระ, จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์, สรพงษ์ ชาตรี, ดอม เหตระกูล, นภัสกร มิตรเอม, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ, ปราบต์ปฏล สุวรรณบาง, พันโท คมกริช อินทรสุวรรณ, พันเอก วินธัย สุวารี

เนื้อเรื่องย่อ :

ในปีพุทธศักราช 2127 การประกาศเอกราชที่เมืองแครง ทำให้พระเจ้านันทบุเรงแห่งพม่าเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงว่า อยุธยาในฐานะประเทศราชในขณะนั้นทำการเยี่ยงนี้อาจเป็นชนวนให้ประเทศราชอื่นๆ ตั้งตัวกระด้างกระเดื่องตาม แต่ด้วยติดศึกอังวะ จึงส่งเพียงพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่เข้าประชิดกรุงศรีอยุธยา

ดูรายการย้อนหลัง