ฟุตบอลโลก 2018 (World Cup 2018)

program-thumbnail

Detail :
ฟุตบอลโลก 2018 (World Cup 2018) เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพ ฟุตบอลโลก 2018 (World Cup 2018) นับเป็นการจัดครั้งแรกของรัสเซียและยุโรปตะวันออก และเป็นครั้งแรกที่ประเทศเจ้าภาพคาบเกี่ยวระหว่างสองทวีป คือ ยุโรปกับเอเชีย โดยการประกาศประเทศเจ้าภาพอย่างเป็นทางการมีขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ นครซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกับการประกาศประเทศเจ้าภาพ ปี 2022

2017-11-15 Asian Qualifiers Australia vs Honduras
2017-11-13 European Qualifiers Italy vs Sweden
2017-11-12 European Qualifiers Greece vs Croatia
2017-11-12 European Qualifiers Switzerland vs Northern Ireland
2017-11-10 European Qualifiers Sweden vs Italy
2017-11-09 European Qualifiers Croatia vs Greece
2017-11-09 European Qualifiers Northern Ireland vs Switzerland
2017-10-17 European Qualifiers Portugal vs Andorra
2017-10-16 European Qualifying France vs Bulgaria
2017-10-11 European Qualifying San Marino vs Germany
2017-10-10 European Qualifiers Belgium VS cyprus
2017-10-10 European Qualifying Portugal vs Switzerland
2017-10-10 European Qualifying France vs Belarus
2017-10-10 European Qualifying Estonia vs Bosnia-Herzeg
2017-10-10 European Qualifying Netherlands vs Sweden
2017-10-09 European Qualifying Albania vs Italy
2017-10-09 European Qualifying Wales vs Rep. of Ireland
2017-10-09 European Qualifying Belarus vs Netherlands
2017-10-09 European Qualifying Ukraine vs Croatia
2017-10-09 European Qualifying Israel vs Spain
2017-10-08 European Qualifying Lithuania vs England
2017-10-08 European Qualifiers Poland vs Montenegro
2017-10-07 European Qualifiers Andorra vs Portugal
2017-10-07 European Qualifying Bulgaria vs France
2017-10-07 European Qualifying Belarus vs Netherlands
2017-10-07 European Qualifying Sweden VS Luxembourg
2017-10-07 European Qualifying Bosnia VS Belgium
2017-10-06 European Qualifying Turkey vs Iceland
2017-10-06 Austria vs Serbia
2017-10-06 European Qualifying Spain vs Albania
2017-10-06 European Qualifyin Italy vs Macedonia
2017-10-05 European Qualifyin North Ireland vs Germany
2017-10-05 European Qualifyin England vs Slovenia
2017-09-09 Asian Qualifiers Qatar vs China PR
2017-09-08 Asian Qualifiers Ir Iran vs Syria
2017-09-08 Asian Qualifiers Saudi Arabia vs Japan
2017-09-07 Asian Qualifiers Iraq vs United Arab Emirates
2017-09-05 Asian Qualifiers Australia vs Thailand
2017-09-05 European Qualifyin Liechtenstein VS Spain
2017-09-05 European Qualifyin Italy VS Israel
2017-09-04 European Qualifyin Armenia vs Denmark
2017-09-04 European Qualifyin Germany vs Norway
2017-09-04 European Qualifyin England vs Slovakia
2017-09-03 European Qualifyin Greece vs Belgium
2017-09-03 Asian Qualifiers China vs Uzbekistan
2017-09-03 European Qualifyin Wales vs Austria
2017-09-02 European Qualifyin Serbia vs Italy
2017-09-01 European Qualifying Slovakia vs Slovenia
2017-09-01 European Qualifying United States VS Costa Rica
2017-09-01 European Qualifying Norway vs Azerbaijan