Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว)

program-thumbnail

พิธีกร นักแสดง :
หยางมี่, หร่วนจิงเทียน, เกาเหวยกวง, หลิวอี้จุน, ไล่อี้, จางหย่าซิน

Detail :
Legend of Fuyao (ฝูเหยาหวงโฮ่ว) เล่าถึงนักโบราณคดีสาวที่ไปขุดสุสานโบราณแห่งหนึ่ง แต่แล้วกลับถูกกลบฝังในสุสาน วิญญาณย้อนหวนคืนไปยังร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งในยุคอดีตกาล ย้อนเวลามาสู่ดินแดนอู่โจว (ห้าแคว้น) ที่ผู้เข้มแข็งเป็นเจ้า ผู้อ่อนแอเป็นโจร หญิงสาวที่ต้องกรุยย่ำเป็นหมื่นลี้ ช่วงชิงความเป็นใหญ่ในห้าแคว้น ตามหนทางสู่ตำหนักเทพ หนทางเดียวเพื่อหวนคืนห้วงเวลาเดิม แต่สตรีอันโดดเดี่ยวเช่นนางจะไปถึงได้หรือ ความรักที่พานพบตลอดเส้นทางของนาง ดุจกองเพลิงเพียงกองเดียวบนยอดเขาเขียวขจีอันโดดเดี่ยวเดียวดาย เมื่อความรักและความเด็ดเดี่ยวโคจรมาพบกันในทางแคบ ผู้ใดจะเป็นผู้ชนะ ณ ปลายภูผาธาราหมื่นลี้ จุดสูงสุดแห่งใต้หล้า นางจะพบพานสิ่งที่ตามหาหรือไม่

2018-07-17 ตอนที่ 15
2018-07-16 ตอนที่ 14
2018-07-15 ตอนที่ 13
2018-07-14 ตอนที่ 12
2018-07-11 ตอนที่ 11
2018-07-10 ตอนที่ 10
2018-07-09 ตอนที่ 9
2018-07-08 ตอนที่ 8
2018-07-07 ตอนที่ 7
2018-07-06 ตอนที่ 6
2018-07-05 ตอนที่ 5
2018-07-04 ตอนที่ 4
2018-07-03 ตอนที่ 3
2018-07-02 ตอนที่ 2
2018-07-01 ตอนที่ 1