Come Sunday

program-thumbnail

พิธีกร นักแสดง :
Lakeith Stanfield, Chiwetel Ejiofor, Jason Segel

Detail :
บาทหลวงที่มีชื่อเสียง คาร์ลตัน เพียร์สัน ประสบวิกฤตของความเชื่อ ความเสี่ยงที่โบสถ์ของเขา ครอบครัว และอนาคต เมื่อเขาถามหลักคำสอนคริสตจักรและพบว่าตัวเองเป็นคนนอกรีต บนพื้นฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

2018-04-16 English Film