Seo Dong Yo (สายใยรักสองแผ่นดิน)

program-thumbnail

พิธีกร นักแสดง :
Jo Hyun Jae, Lee Bo Young, Ryu Jin, Koo Hye Sun, Han In Soo

Detail :
ซอดอง โดยกำเนิดเป็นลูกชายของกษัตริย์แพกเจ่ แต่แล้วโชคชะตาก็พลิกผันทำให้เขาเติบโตมาอย่างยากลำบากในกลุ่มชนชั้นต่ำ แต่ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนของ องค์หญิงซันหวา และ ซาเต็ดคิรู ทำให้ซอดองขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ แล้วปฏิรูปนำแคว้นแพกเจ่ สู่ความเป็นประเทศที่รุ่งเรือง ในขณะเดียวกันเขาก็ได้พบกับความรักแท้ที่เจ้าหญิงซันวาแห่งแคว้นชิลลามีให้กับเขา ซึ่งความรักเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กและฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ ถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละชนชั้น และทั้งสองแคว้นก็เป็นศัตรูกันแต่มิอาจกั้นความรักระหว่างคนสองคนได้จนในที่สุดองค์หญิงซันวาก็ยอมสละทุกอย่างเพื่อที่จะได้ครองรักกับซอดอง

2018-05-20 ตอนที่ 55 (ตอนจบ)
2018-05-19 ตอนที่ 54
2018-05-18 ตอนที่ 53
2018-05-17 ตอนที่ 52
2018-05-16 ตอนที่ 51
2018-05-15 ตอนที่ 50
2018-05-14 ตอนที่ 49
2018-05-13 ตอนที่ 48
2018-05-12 ตอนที่ 47
2018-05-11 ตอนที่ 46
2018-05-10 ตอนที่ 45
2018-05-09 ตอนที่ 44
2018-05-08 ตอนที่ 43
2018-05-07 ตอนที่ 42
2018-05-06 ตอนที่ 41
2018-05-05 ตอนที่ 40
2018-05-04 ตอนที่ 39
2018-05-03 ตอนที่ 38
2018-05-02 ตอนที่ 37
2018-05-01 ตอนที่ 36
2018-04-30 ตอนที่ 35
2018-04-29 ตอนที่ 34
2018-04-28 ตอนที่ 33
2018-04-27 ตอนที่ 32
2018-04-26 ตอนที่ 31
2018-04-25 ตอนที่ 30
2018-04-24 ตอนที่ 29
2018-04-23 ตอนที่ 28
2018-04-22 ตอนที่ 27
2018-04-21 ตอนที่ 26
2018-04-20 ตอนที่ 25
2018-04-19 ตอนที่ 24
2018-04-18 ตอนที่ 23
2018-04-17 ตอนที่ 22
2018-04-16 ตอนที่ 21
2018-04-15 ตอนที่ 20
2018-04-14 ตอนที่ 19
2018-04-13 ตอนที่ 18
2018-04-12 ตอนที่ 17
2018-04-11 ตอนที่ 16
2018-04-10 ตอนที่ 15
2018-04-09 ตอนที่ 14
2018-04-08 ตอนที่ 13
2018-04-07 ตอนที่ 12
2018-04-06 ตอนที่ 11
2018-04-05 ตอนที่ 10
2018-04-04 ตอนที่ 9
2018-04-03 ตอนที่ 8
2018-04-02 ตอนที่ 7
2018-04-01 ตอนที่ 6