อัพเดทล่าสุด

ผจญภัยไร้พรมแดน (The Spirit of Adventure)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

พิธีกร นักแสดง :

ติ๊ก-จงกลณี สถิรอัสวนันท์

เนื้อเรื่องย่อ :

รายการเป็นสารคดีท่องเที่ยวที่ไม่ใช่การเดินทางโดยทั่วไป แต่เป็นการค้นพบและบุกเบิกดินแดนซึ่งน้อย คนนักจะเดินทางเข้าไปถึงเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด วิถีชีวิต และความเชื่อของผู้คนในหลากหลายพื้นที่อันจะนำไป สู่การอยู่ร่วมกันของมนุษย์โลกโดยสันติ