อัพเดทล่าสุด

ชุมชนสืบไทย (Chumchon Suep Thai)

หมวดรายการ :

รายการท่องเที่ยว / Travel Show

เนื้อเรื่องย่อ :

โครงการดีๆ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชุมชนทั่วทุกภาค ที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน การผลิตสินค้าและบริการของชุมชน และมีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชุมชนสืบไทย (Chumchon Suep Thai) ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ 
ชุมชนสืบไทย (Chumchon Suep Thai) ออกอากาศ เวลา 16.00 - 16.0 น.
ชุมชนสืบไทย (Chumchon Suep Thai) ออกอากาศ ทางช่อง Amarin 34