อัพเดทล่าสุด

เล่าเรื่องไทย ๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

พิธีกร นักแสดง :

สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เนื้อเรื่องย่อ :

เล่าเรื่องไทย ๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง รายการสารคดีสั้นที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่ายเสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย

ดูรายการย้อนหลัง