อัพเดทล่าสุด

2 องศา วิกฤตอากาศเปลี่ยน (2 Ongsa Wikrit Akat Plian)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

2 องศา วิกฤตอากาศเปลี่ยน (2 Ongsa Wikrit Akat Plian)ภารกิจแรกบนเส้นทางกว่า 2,080 กิโลเมตร คือ การเดินทางมาที่ตำบลบางตาวา จังหวัดปัตตานี หนึ่งในพื้นที่ที่มีปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง เพื่อชวนชาวบ้านทุกคนลุกขึ้นมาปกป้องพื้นที่ชายฝั่ง ไม่ให้จมหายไปในทะเลเหมือนในอดีต และเดินทางมาช่วยชาวบ้านอำเภอปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างกระโจมบ้านปลา แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำของชุมชน หลังได้รับความเสียหายจากพายุปาบึก เมื่อต้นปี 2562 2 องศา วิกฤตอากาศเปลี่ยน (2 Ongsa Wikrit Akat Plian)