อัพเดทล่าสุด

โรงเรียน(ไม่)ธรรมดา (Uncommonschool)

หมวดรายการ :

รายการสารคดี / Documentary

เนื้อเรื่องย่อ :

โรงเรียน(ไม่)ธรรมดา (Uncommonschool) เปิดมุมมองใหม่ต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา สร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนธรรมดาทั่วไทยได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในชุมชนของตัวเองให้เป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่สามารถบ่มเพาะและปลดปล่อยศักยภาพของเด็กออกมาได้อย่างแท้จริง

โรงเรียน(ไม่)ธรรมดา (Uncommonschool) ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.45 - 22.15 น.

โรงเรียน(ไม่)ธรรมดา (Uncommonschool) ทางช่อง ThaiPBS