อัพเดทล่าสุด

ฉันจะเป็นครู (I want to be a teacher)

หมวดรายการ :

เรียลลิตี้โชว์ / Reality & Singing Contest

พิธีกร นักแสดง :

ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์

เนื้อเรื่องย่อ :

บรรดานิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูว่า แต่ละคนเป็นใครมาจากไหน จากนั้นพวกเขาจะได้รับโจทย์สำหรับภารกิจแรก ซึ่งก็คือ ภารกิจพิชิตใจ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ทักษะแรกของการเป็นครูที่ควรมี คือการละลายพฤติกรรมผู้เรียน และสร้างความคุ้นเคยในชั้นเรียนให้ได้ เพื่อลดช่องว่างในการเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียน คุณผู้ชมจะได้เห็นว่า นิสิตนักศึกษาแต่ละคนต่างนำเอาความรู้ที่เรียนมา และประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองมาใช้ในชั้นเรียนของตนเอง เพื่อพิชิตใจผู้เรียนได้อย่างน่าสนใจ
ฉันจะเป็นครู (I want to be a teacher) ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ 
ฉันจะเป็นครู (I want to be a teacher) ออกอากาศ เวลา 17.05 - 18.00 น. 
ฉันจะเป็นครู (I want to be a teacher) ออกอากาศ ทางช่อง thaipbs