อัพเดทล่าสุด

หนังสั้น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน

หมวดรายการ :

ภาพยนตร์ไทย / Thai Movies

เนื้อเรื่องย่อ :

หนังสั้น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ชุด แสงส่องไทย โครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ชุด แสงส่องไทย เป็นการผลิตสื่อในรูปแบบภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานแนวพระราชดำริการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมถึงการสร้างเสริมทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ภายใต้หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันนำไปสู่ความมั่นคงทางวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ หนังสั้น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ชุด แสงส่องไทย ออกอากาศทางช่อง 5